Aanduwen auto met ~ dynamo

Laden accu in auto ~ dynamo


Onderhoud algemeen

Elektrisch principeschema Prinz 4

Elektrisch principeschema 1000

Elektrisch principeschema TT TTS

 

Accu starthulp

Met startkabels en een auto met volle accu kan
een pechauto (ontladen lood-zwavelzuuraccu)
meestal weer gestart worden.

Ga als volgt te werk

Controleer de massa-verbindingen van de pech-accu.
Zitten de verbindingen goed vast aan massa en vrij van corrosie.
Controleer de accu aansluitingen.
Meet eventueel de accuspanning en controleer het vloeistofniveau.

Stop de motor van de helpauto

Schakel stroomverbruikers uit om vonkvorming te voorkomen
bij het aansluiten van de startkabels.

1. Klem de rode startkabel aan de PLUS-pool van de pech-accu (1) en daarna aan de PLUS-pool van de helpauto-accu (2)

2. Klem de zwarte startkabel aan de MIN-pool van de helpauto-accu (3) en verbindt deze daarna aan de MASSA van de pechauto (4) (b.v. aan het motorblok) circa 50 cm vanaf de pech-accu MIN-pool.
Die afstand wordt aanbevolen omdat de pech-accu een hoge inwendige weerstand of bijna kortsluiting kan hebben.

3. Start de motor van de helpauto en houdt de motor op toeren

4. Start de pechauto totdat de motor draait.

Let op

Laat bij een draaistroomdynamo de startkabels bij voorkeur circa 10 minuten zitten. Achtergrond: wanneer de startkabels, nadat de motor van de pechauto draait, worden weggenomen, zal er een vrij grote laadstroom gaan lopen die voor de zwakke pech-accu erg slecht is. Dit wordt voorkomen als de helpauto-accu 10 minuten blijft aangekoppeld bij draaiende motor.

Het losnemen van de kabels veroorzaakt een verandering in het magnetisch veld van de dynamo en een piekspanning. Schakel vooraf (tijdelijk) wat verlichting aan zodat de hoge laadstroom kan worden opgevangen.


Maak de zwarte MIN (massa)-startkabel van de pechauto los (4)
en daarna de MIN-startkabel van de helpauto-accu (3).
Maak de rode PLUS-startkabel van de helpauto-accu los (2)
en daarna van de pech-accu los (1).

Let op dat de stugge dikke startkabels 16 mm2 geen accu-kortsluiting veroorzaken.

Let op dat de startkabels niet tegen de hete motor liggen.

Bij het aansluiten en losnemen van startkabels kunnen piekspanningen optreden (vonken) die eventueel aanwezige auto-elektronica (radio, telefoon, klok etc.) kunnen vernielen. Koppel deze van tevoren los.

Klem en ontklem de kabelverbinding op een rustige en directe wijze.
Schakel stroomverbruikers van tevoren uit. De pech-accu wordt normaal gesproken weer geladen na ruim één uur rijden.

Het is verstandig de oorzaak te vinden van ontladen

Aanduwen auto met wisselstroomdynamo en lege accu niet mogelijk

Wanneer een accu maximaal is ontladen moet de ontsteking spanning krijgen van de wisselstroomdynamo, maar vanwege het lage toerental loopt er te weinig stroom, waardoor er geen vonk voor ontsteking komt.

Laden van accu die in de auto blijft - met wisselstroomdynamo

Wanneer de accu in de auto blijft gemonteerd, moet bij een wisselstroom de accu min-kabel van de massa verwijderd worden.