NSU 1000
Elektrisch principeschema

REGELAAR
LAADSTROOMLAMPJE
CONTACTSLOT
ACCU
DYNAMO
STARTMOTOR
BOBINE
CONTACTPUNTEN
CONDENSATOR
STATIONAIRE
SPROEIER 0,45 mm

Aandachtpunten
Zorg voor goed contact van de
accu-klemmen.

Zorg voor goed contact van de
bobine naar de condensator
(groene draad).

Zorg voor goede bougiekabels en
bougiekappen.

Controleer de verbinding aan de regelaar.

Zorg voor goed contact tussen accu, de motor-unit de startmotor
en de dynamo.

Zorg voor goed contact op de elektro-magnetische sproeier.


Elektrisch schema TT

Gelijkstroomdynamo

 

Elektrisch principeschema 1000

Elektrisch schema NSU 1000