NSU TT
Elektrisch principeschema

REGELAAR
LAADSTROOMLAMPJE
OLIEDRUKLAMPJE
OLIEDRUKCONTACT
CONTACTSLOT
ACCU
DYNAMO
STARTMOTOR
BOBINE
CONTACTPUNTEN
CONDENSATOR
STATIONAIRE SPROEIERS

Aandachtpunten
Zorg voor goed contact van de
accu-klemmen.

Zorg voor goed contact van de bobine naar de condensator (groene draad).

Zorg voor goede bougiekabels en bougiekappen.

Controleer de stekkerverbinding
aan de regelaar.

Zorg voor goed contact tussen
accu, de motor-unit (massa), de startmotor en de dynamo.

Zorg voor goed contact op de
elektro magnetische sproeiers.


NIEUW - 07-11-2019

Bedradingsschema NSU TT en TTS van Roland Bauer gemaakt op 26-02-2002
pdf 50 Kb

Elektrisch schema 1000

 

Elektrisch principeschema TT

Elektrisch principeschema TT