NSU Prinz 4

Elektrisch principeschema

REGELAAR
LAADSTROOMLAMPJE
CONTACTSLOT
ACCU
DYNASTART
BOBINE
CONTACTPUNTEN
VERVROEGER
CONDENSATOR

AANDACHTPUNTEN
Let er op dat de stekkerverbinding naar de bobine goed contact maakt.

Zorg voor goed contact van de accu-klemmen.

Zorg voor een goede verbinding naar de startmotor (30h) van de Dynastart.

Controleer de verbindingen aan de regelaar en de massaverbinding aan de carrosserie.

Zorg voor goede bougiekabels.

Elektrisch principeschema 2-cilinder

 

P4 elektrisch schema