weber carburateur

Werkboek Management

Uitgave deel 3 is nog niet in voorbereiding.

Stand van zaken 01-01-2015

Voor deel 3 van de reeks ben ik bezig met het
verzamelen van gegevens. Vanwege Prinz 4 restauratie ligt de voorbereiding stil.

Hoofdindeling

Hoofdstukken

De tekeningen en foto's zijn in kleur.
Voor de 1000, TTS, 1000TT, 1200TT, Typ 110, 1200 en 1200 C Automatik.

Definitieve versie gereed: N 00-12-2016 (prognose).