Gerelateerd onderwerp
Herfst- en wintertips

 

Verwarming Prinz 4

Onderhoud en verbetering van het verwarmingsmechanisme met klep.

Met de rechter hendel (rode knop) op de tunnel is de toevoer van warme lucht in te stellen. Wanneer de rode knop naar voren ligt, is de klep achter gesloten. Wanneer de knop omhoog wordt getrokken tot naar achteren, opent de klep gedeeltelijk tot maximaal, waardoor de warme lucht naar binnen wordt geblazen, in principe naar de 2 defrosteropeningen bij de voorruit.
Wanneer de 2 knoppen van de interieurverwarming worden geopend - knoppen optrekken - gaat er ook warme lucht naar de beenruimte.

Verdeelstuk Prinz 4

Werking warme luchtstroom

Door de turboventilator op de koppeling, wordt hete lucht in de warmtewisselaar van de uitlaat geblazen. Via de ronde geïsoleerde slang, wordt de warmtewisselaar verbonden met het verdeelstuk. Wanneer de klep in het verdeelhuis dichtstaat (zie onderste tekening), verdwijnt de hete lucht direct links naar buiten. Wordt de klep gedeeltelijk of geheel geopend, dat komt de warme lucht, via de geïsoleerde rechthoekige buis in de tunnel, naar binnen toe.
Direct naar de 2 defrosteropeningen bij de voorruit of door instelsleuven naar de beenruimte.

Demontage verdeelhuis

Verwijder de ronde slang van het verdeelhuis. Verwijder de verende borgring van de bedieningsstang. Maak het verdeelstuk los door de 4 boutjes M5 te verwijderen. Trek het verdeelstuk iets naar achteren en schroef de Parkerschroef (borg voor de tunnelslang) los. Nu kan het verdeelstuk worden weggenomen en gereinigd worden.

Verdeelstuk

Vervang de rubber rand van de klep

De rubber rand is meestal de oorzaak van luchtlekkage, vervang deze tijdig. De klep kan pas uit het verdeelhuis worden gehaald wanneer de scharnieras is weggetrokken. Ook de nylon tule (als deze nog aanwezig is) geeft soms bedieningsproblemen. Smeer de as van de klep en zorg voor een goed verende borgplaat.

Montage verdeelstuk

De montage geschiedt in omgekeerde volgorde. Trek de rechthoekige verwarmingsslang eerst een beetje naar buiten en schroef hem dan vast aan het verdeelstuk.

Materialen - aandachtpunt

Aandachtpunt
Wanneer de rubber rand niet meer goed afdicht, kan het 's zomers gebeuren dat er warme lucht vanaf de motor naar binnen lekt, dat is niet prettig. Dus als u alleen 's zomers rijdt, is een goed sluitende rubber rand belangrijk.