Sticker hoofdstroomschakelaar

2-polige schakelaar

6-polige schakelaar FIA

Attentie wisselstroomdynamo


Elektrisch principeschema P4

Elektrisch principeschema 1000

Elektrisch principeschema TT


Montagehandleiding voor Hella hoofdstroomafsluiter

Hoofdstroomschakelaar voor NSU

Een hoofdstroomschakelaar kan gebruikt worden in de minleiding/massaleiding (schakeling 1) of in de plusleiding (schakeling 2). De keus hangt af van het gebruik én het type schakelaar.

Schakeling 1 - passive stroomonderbreking 2-polig

Onderbreking van accu-minpool en massa
Deze manier van stroomkring onderbreken werkt wanneer de auto geparkeerd staat met stilstaande motor. Het is een beveiliging tegen eventuele lekstroom of ongeoorloofd starten van de motor. De platte massa-kabel heeft een minimale doorsnede van 16 mm2. Alle stroomverbruikers worden losgeschakeld, dus ook het elektrisch klokje, parkeerlampjes, binnenverlichting of de radio.

Deze manier van aansluiten heeft géén veiligheidsaspect om een draaiende motor snel uit te zetten; die blijft draaien op de afgegeven spanning van de dynamo!

Hoofdstroomschakelaar 1-polig

Schakeling 2 - actieve stroomonderbreking 6-polig

Onderbreking van + circuit om een draaiende motor te stoppen 4-cilinder

Deze manier van hoofdstroomkring onderbreken wordt toegepast om een draaiende motor in noodsituatie te stoppen, zonder de wisselstroomdynamo te beschadigen (diodes) en het hele elektrische circuit spanningsvrij te maken. Standaard kan je de motor ook met het contactslot uitzetten, maar het hele elektrische circuit is dan niet spanningsvrij!

Bij een rijdende auto is het niet raadzaam om het start-contact-slot uit te zetten vanwege het stuurslot. Er is een Garagestand, maar die moet je maar kunnen vinden in geval van nood...

FIA - Fédération Internationale de l'Automobile

Voor sportrijders die aan het FIA reglement moeten voldoen kan hiervoor een aparte 6-polige schakelaar gebruikt worden. Het reglement schrijft vrij vertaald voor:
“De hoofdstroomonderbreker moet alle elektrische circuits uitschakelen, zoals de batterij, wisselstroomdynamo of dynamo, verlichting, claxon, ontsteking en elektrische regelaars, waardoor ook de motor stopt”.

Werking 3-polige hoofdstroomschakelaar

Bij uitschakelen van het +12 Volt circuit wordt een keramische weerstand van 3 Ohm 11 Watt tussen de wisselstroomdynamo B+ en massa geschakeld, de +12 Volt spanning wordt van de bobine gehaald en de 12 Volt voedingskabel (16 mm2) wordt losgeschakeld. Met deze gecombineerde actie wordt alles spanningsvrij gemaakt, zie het onderstaande schakelschema.

Let op: de feitelijke werking is afhankelijk van het type (en merk) schakelaar en van het daarbij behorend aansluitschema. Controleer de 3 schakelwerkingen vooraf met een multimeter (Ohm-meting/beepertest).

Hoofdstroomschakelaar 3-polig

Attentie wisselstroomdynamo

Laadt een accu van een auto (in de auto) met wisselstroomdynamo, nadat de aardleiding is ontkoppeld.

Verwijder een wisselstroomdynamo uit de auto, nadat de aardleiding is ontkoppeld.

Koppel geen bedrading los van het laadcircuit, inclusief de accuaansluitingen, als de wisselstroomdynamo draait.

Laat een wisselstroomdynamo nooit draaien wanneer de bedrading is losgekoppeld.

Ontkoppel de accu voordat er werk wordt uitgevoerd aan de wisselstroomdynamo.