Klepspeling instellen
Klepspeling instellen tussen stelschroef en klepsteel:
inlaatkleppen 0,20 mm
uitlaatkleppen 0,25 mm

NSU TT motor
NSU TT motor
De 2 luchtfilters zijn verwijderd en daarna de 8 klepdeksels en de verdelerkap verwijderen om de kleppen te stellen.

Kleppen stellen 4-cilinder

De klepspeling moet iedere 7.500 km gecontroleerd worden.
Meten tussen de stelschroef van de tuimelaar en de klepsteel.
Verwijder de 8 klepdeksels en de verdelerkap.

Gereedschap

Materiaal

Klepspeling instellen

De klepspeling van de inlaat- en uitlaatklep moet 0,20 mm bedragen, gemeten bij koude motor. Om vroegtijdig inbranden van de uitlaatkleppen te voorkomen
kan deze klepspeling op maximaal 0,25 mm worden ingesteld.
Tip. Met 1 krukasomwenteling (360°) kunnen alle kleppen gesteld worden.

Stap 1 cilinder 1 op ontsteken zetten
Verdraai de krukas totdat de rotor in het verdelerhuis bij het merkteken staat.
Stel de inlaatklep 1 en 2 en stel de uitlaatklep 1 en 3.

Stap 2 cilinder 4 op ontsteken zetten
Verdraai de krukas totdat de rotor tegenover het merkteken staat.
Stel de inlaatklep 3 en 4 en stel de uitlaatklep 2 en 4.

Let op. Draai de krukas helemaal rond en controleer de ingestelde klepspelingen.
Controleer de nokkenas en de loopvlakken van de tuimelaars (gebruik spiegeltje)
en geef de tuimelaars en de nokken extra olie voordat de klepdeksels gemonteerd worden.

Kleppen stellen

Aandachtpunten