Uitgebreide beschrijving
Inleiding
Sproeiers
Kleppen
Acceleratiepomp
De mechanische overbrenging
Benzineslang aansluiting
Carburateurhuis
Carburateur afstellen

Afdekplaatje
Afdekplaatje
Het afdekplaatje wil nog wel eens lostrillen uit de voet. Hierdoor ontstaat een luchtgat waardoor het mengsel wordt verstoord.
Een nieuw plaatje maken (staal of messing), lijmen en vastklinken.

Carburateurvoet
Carburateurvoet
Het gat voor de stalen borgpen
2 mm boren in het brede deel ter hoogte van de pijl, ook door het goed aangedraaide (en met borgmiddel) tapeind.

Tapeind M8
Tapeind M8
Het korte deel zit slechts 8 mm in de carburateurvoet.
Soms is de inwendige schroefdraad 'uitgelubberd' en kan het tapeind met de bevestigingsmoer niet meer stevig worden aangedraaid waardoor de carburateur los gaat zitten en valse lucht gaat aanzuigen.
Dit euvel is op te lossen door een borgpen van 2 mm (zilverstaal) aan te brengen in het huis en door het tapeind. Zo ontstaat er een stevige verbinding, zie foto hierboven Carburateurvoet.
Sproeier tekeningen

Sproeiers alle typen NSU
+ Weber 40 DCOE
+ Solex 45 DDH

Storingsdiagnose carburateur


Carburateur onderhoud

Solex 34 PCI DEUTSCHE VERGASER G.m.b.H.
Principedoorsnede vollastkanalen en de acceleratiepomp.
Het stationair circuit is buiten beschouwing gelaten.

 

Korte beschrijving onderhoud

Verwijder het luchtfilter. Demonteer de carburateur van het inlaatspruitstuk.
Demonteer de carburateurdeksel, verwijder de vlotter en maak deze voorzichtig schoon. Maak de vlotterruimte droog, beoordeel de inwendige vervuiling en maak de vlotterkamer schoon. Verwijder de hoofdsproeier en blaas deze schoon. Verwijder alle andere sproeiers en blaas ze schoon. Controleer de houder van de mengluchtsproeier (laat deze bij voorkeur op zijn plaats zitten, verwijder de mengbuis en maak deze schoon. Demonteer het vlotternaaldventiel en maak deze inwendig schoon met benzine. Demonteer de kogelklep en maak die schoon.
Demonteer de acceleratiepomp en maak alle onderdelen schoon en gebruik bij montage een nieuwe rubber pakking en het acceleratiemembraan. Blaas alle kanalen en ruimtes goed schoon met perslucht. Controleer de speling van de gasklep-as en de chokeklep-as. Controleer of de venturi vastzit met de borgschroef.

Controleer of het afdekplaatje bij de carburateurvoet vastzit of klink deze voorzichtig vast. Bij montage van de mengluchtsproeier er op letten deze niet te vast te draaien want de schroefdraad in de houder scheurt dan. Gebruik hierbij een vloeibaar borgmiddel. Monteer de carburateurdeksel met een nieuwe pakking en monteer een veiligheidsbeugel.

Gebruik een nieuwe voetpakking (met gaatjes) en een nieuwe pakking tussen het spruitstuk en het metalen lekplaatje. Draai de 2 moeren M8 (met Locktite) gelijkmatig (met een veerring) goed vast en controleer deze na 500 km.

Tapeind carburateurvoet los
Na regelmatig controleren of de bevestigingsmoer M8 goed vastzit en dus steeds een beetje aandraaien, kan het gebeuren dat het tapeind uit de carburateurvoet wordt getrokken. Dit gebeurd mogelijk niet direct, maar tijdens het rijden als gevolg van wisselende temperatuur of trillingen. Grote pech!
Repareer dit als volgt. Tap het overgebleven tapgat zo ver mogelijk op, draai het tapeind in het gat met Locktite, boor een gat van 2,0 mm door de carburateurvoet en het tapeind (net boven de verdikking, zie pijl) en tik er een stalen pen (zilverstaal) doorheen en borg deze. Bij revisie kan dit ook preventief worden gedaan, want het tapeind zit maar over circa 8 mm vast, zie foto. Controleer het peil van het oliebad in het luchtfilter en monteer het luchtfilter.

Uitgebreide beschrijving onderhoud van de SOLEX 34 PCI carburateur

Inleiding

De SOLEX carburateur is van Franse makelij (SOLEX S.A.R.L. te Neuilly-sur-Seine) maar is later ook in Engeland (SOLEX Limited te Londen) en Duitsland (Deutsche Vergaser G.m.b.H. te Neuss-Rhein) gemaakt. De 34 PCI zit op de 2- en 4 cilindermotoren van de NSU auto's. In de hierna volgende beschrijving een praktisch overzicht van alle belangrijke carburateuronderdelen en de werking ervan. Het goed of minder goed lopen van de motor kan natuurlijk niet alleen worden toegeschreven aan de carburateur, want de benzinepomp en de ontsteking moeten natuurlijk ook goed werken. Toch is de carburateur een belangrijke schakel in het functioneren van de motor. Gezien de nauwkeurige sproeierbezetting en de gekalibreerde venturi kan echt gesproken worden van een nauwkeurig apparaat. Als het ontstekingstijdstip en het vonken naar de bougies flitsend zijn afgesteld is de spelbreker in het niet aanslaan of doorlopen van de motor: de carburateur. Het niet willen aanslaan van de motor, ook na het 'schoonmaken van de sproeiers' kan een hardnekkige kwaal zijn. De oorzaak kan liggen in het domweg ontbreken van benzine tot een onzichtbaar inwendig probleem. Een beproefde techniek is om tijdens het starten (luchtfilter eraf) schone benzine direct door de venturi te spuiten of te gieten en succes is verzekerd; de motor slaat aan. De oorzaak van het niet normaal werken van de carburateur heeft te maken met de volgende onderstaande punten.

1. Sproeiers

Om bij de hoofdsproeier te komen moet de carburateurdeksel verwijderd worden, de vlotter en de benzine worden er uit gehaald. Controleer de vlotter op lekkage. Schroef de hoofdsproeier uit het vlotterhuis en maak deze schoon. Door corrosie of vervuiling kan de sproeieropening verstopt raken en daardoor kleiner worden. Reinig ook de bodem van de vlotterkamer. De mengluchtsproeier geeft over het algemeen geen probleem. Draai deze sproeier niet te vast, want de mengbuishouder scheurt vrij snel op het schroefdraad stuk! Als deze sproeier wordt losgedraaid is het belangrijk een doek in de venturi te drukken om te voorkomen dat de sproeier onverhoopt uit je handen valt door de venturi heen naar beneden. De gesloten gasklep is de redding. De carburateur is dan het beste even los te halen om de losse sproeier te verwijderen. Als de sproeier echter verder naar beneden rolt door het spruitstuk, wordt het al iets moeilijker om hem eruit te halen! De mengluchtsproeier bij montage dus heel licht aandraaien, eventueel met een druppel borgmiddel vastzetten. Onder de mengluchtsproeier zit de mengbuis. Deze mengbuis veroorzaakt vrijwel nooit problemen en kan in de regel blijven zitten. Er zijn 2 typen in omloop. Als de schroefdraad van de mengbuishouder is gescheurd, moet de hele mengbuishouder vervangen worden. De carburateurdeksel moet dan verwijderd worden. De mengbuishouder zit met een passing in een vatting. Een nok aan de onderzijde zorgt ervoor dat de mengbuishouder niet kan verdraaien. Met b.v. een kromme puntbektang kan je iets draaiend de mengbuishouder omhoog trekken.
Zorg ervoor dat de 4 sproeiopeningen niet worden beschadigd. Voordat een nieuwe houder wordt aangebracht, eerst controleren of deze goed klemt in de vatting; anders een borgmiddel gebruiken. De stationair luchtsproeier geeft normaal geen probleem.
De stationair sproeier is makkelijk vanaf de buitenzijde los te schroeven. Van de elektromagnetische sproeier wil het elektrische deel wel eens uitvallen, waardoor de klep gesloten blijft. Controleer of er spanning op de aansluiting staat bij ingeschakeld contact en of de sproeier zelf reageert op de spanning. Je moet een tik horen als deze opent. Tijdens het rijden kan door trilling ergens een los contact voor problemen zorgen waardoor bij het stationair draaien de motor afslaat. Deze elektromagnetische sproeier heeft als doel de benzinetoevoer af te sluiten nadat het contactslot uit is gezet, zodat de motor niet ongewenst “nadieselt”.
TIP - als het elektrische deel van de sproeier stuk is, kan dit opgelost worden door het kleine schroefje naar buiten te draaien; de sproeier blijft dan open staan. Controleer de gekalibreerde opening op vervuiling, en maak deze eventueel met benzine of spiritus schoon.

2. Kleppen

Er zitten 3 kleppen in de carburateur. In de carburateurdeksel zit het vlotterventiel. Deze regelt de benzinetoevoer. De naald die de toevoer doseert heeft wel eens de neiging te blijven plakken waardoor de benzinetoevoer slecht wordt. Een nieuw ventiel is de oplossing.
Aan de onderkant van de acceleratiepomp zit een kogelventiel. Als de gasklep wordt geopend, sluit dit ventiel en wordt de benzine door het acceleratie-inspuitbuisje door de venturi gespoten. Door oxidatie of vervuiling kan de kogel niet meer goed afsluiten en zal de inspuiting verminderen. (Er zijn 2 soorten kogelventielen). In de acceleratiepomp zit een klein klepje dat gaat werken bij vollast draaien. Deze geeft over het algemeen geen problemen. Als deze niet meer goed afsluit resulteert dit in een iets rijker mengsel. In het verticale kanaal naar de acceleratie-inspuitbuis zit ook een kogelafsluiting. Door oxide kan deze verstoppen. Het is vrij lastig om dit kanaal en de kogel schoon te maken.

3. Acceleratiepomp

Het zwakke punt van de acceleratiepomp is het membraan. Dit van oorsprong soepele materiaal is meestal erg uitgehard door de inwerking van warmte en benzine en werk daardoor in veel gevallen niet meer goed. Dit is te controleren als er wordt gas-gegeven en de pomptuimelaar die het membraan moet indrukken onvoldoende beweegt. Vervanging van het membraan is de enige remedie. Ook de rubber pakking van het acceleratiehuis is dan meestal aan vervanging toe.
Bij montage van een nieuw membraan moet er op gelet worden dat de pomptuimelaar die het membraan induwt, zodanig met vulringen wordt afgesteld, dat er niet te veel voorspanning op het membraan staat. De inspuithoeveelheid benzine is dan optimaal. Voor een zuinige afstelling is bij het type Prinz 4 een extra klepje in het acceleratiehuis aangebracht. Deze laat benzine door bij het gas-geven en bij hoge toerentallen. Bij de meeste modellen ontbreekt dit klepje omdat een rijker mengsel voor het gehele toerenbereik nodig is. De kogelklep is hierop aangepast; er zijn 2 modellen, een mét en een zonder by-passboring.

4. De mechanische overbrengingen

In het gebruik wordt een carburateur veelal vet. Na 20 jaar kan dat wel eens héél vet worden en alles blijft wonderlijk redelijk functioneren. Het kan ook anders, na vele jaren stilstand, slaan oxiden toe en inplaats van bruin vet wordt het bruine roest. Inwendig ontstaat witte uitslag als gevolg van vocht. Veel onderdelen kunnen daar niet tegen en de boel loopt vast. Dit is dan direct te merken als bijvoorbeeld de choke-klep hapert. Over het algemeen is het zo, dat de as en de lagering van de gasklep lang blijft werken, maar de as en de lagering van de choke-klep krijgt op den duur speling, waardoor deze klep gaat klemmen. Een nieuwe lagerbus (brons) is dan de oplossing. De beugels en stangen zijn ook aan slijtage onderhevig. De meeste beugels zijn inductie-gehard (oppervlakte) maar na lange tijd is de harde laag verdwenen en gaat de slijtage steeds sneller. Vervanging van onderdelen is dan de oplossing. Dit soort inslijten is soms duidelijk te zien aan de trekveer(beugel) van de gasklep. Vanwege de permanente veerspanning zijn de trekveer en de bevestigingspunten soms ongelooflijk ver ingesleten.

5. Benzineslang-aansluiting

De koperen buis aan de carburateurdeksel waar de benzineslang op wordt geklemd, is ingeperst over een vrij korte lengte. In vrij veel gevallen, als gevolg van trillingen, komt dit buisje los te zitten. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor het voortbestaan van uw NSU. Als dit buisje mét de benzineslang tijdens het rijden onverhoopt lostrilt spuit de benzine met flinke kracht over de hete motor heen en een ernstige brand zal het gevolg zijn. Menige NSU is hierdoor in vlammen opgegaan. Controleer dus altijd of dit buisje nog vast zit en geen speling vertoont.

Veiligheidsbeugel benzine-aansluiting
Beter is het om dit uittrillen te voorkomen en dit buisje te borgen met een veiligheidsbeugel, waardoor uittrillen onmogelijk wordt. Een tekening van de veiligheidsbeugel staat hier...
Verder is het belangrijk dat het vlotternaaldventiel goed afsluit. Als deze niet goed afsluit komt het benzineniveau te hoog en stroomt de benzine over naar het lekbakje. Als de stift van het vlotterniveauventiel blijft hangen ontstaat er een tekort aan benzine. De stift moet dus heel licht heen en weer gaan.

6. Carburateurhuis

Aan de onderzijde van het carburateurhuis, onder de acceleratiepomp, zit een afgedekt gat. Het metalen plaatje, met een diameter van 8 mm, dat daar hoort te zitten wil er wel eens uittrillen waardoor valse lucht wordt aangezogen.
Controleer de aanwezigheid van dit plaatje.
Omdat ondermeer de carterventilatie van de motor is aangesloten op het luchtfilter wordt het inwendige van de carburateur (venturi kanaal en de mengluchtsproeier) vettig. Reinigen van de hele carburateur kan een gunstige uitwerking geven op het gehele functioneren. Als de auto een hele tijd heeft stilgestaan is meestal het verschijnsel te zien dat bepaalde inwendige delen van de acceleratiepomp wit zijn uitgeslagen. Dit komt doordat de legering zink-aluminium van het carburateurmateriaal niet bestand is tegen het aanwezige vocht (water) dat in de carburateur terechtkomt. Onder de voet van de carburateur zit een 8 mm dikke pakking. De onderzijde van de pakking moet voorzien zijn van 2 kleine openingen die dienst doen als benzine-overloopkanaal naar het lekbakje.

7. Afstelling stationair toerental Solex 34 PCI

Het stationair toerental wordt op onderstaande wijze ingesteld: