Borgbout kettingspanner

 

Distributieketting 4-cilinder nastellen

De distributieketting drijft via het krukas-kettingwiel de bovenliggende nokkenas aan. De duplex-ketting wordt op spanning gehouden door de vaste instelling van de kettingspanner. Door de rek in de ketting en de slijtage van de kettingspanrol, moet de kettingspeling regelmatig gecontroleerd worden. Elke 7.500 km.

Verwijder de olievuldop om de speling te beoordelen. Draai de krukas met een ringsleutel (slw32) een klein beetje linksom en rechtsom en kijk of het kettingwiel direct reageert op de beweging van de ketting. Er mag geen speling zijn. Het kettingwiel moet direct reageren op de kettingbeweging. Kettingspeling maakt de motor luidruchtig en is slecht voor de klepinstellingen.

Distributieketting

Werking kettingspanner

De situatie achter de zwarte afdekplaat. Met de borgbout slw13, die inwendig M8 heeft, wordt de kettingspanner vastgezet met behulp van de drukring. Als de borgbout is losgedraaid werkt de spanveer feitelijk als kettingspanner;
wanneer de borgbout is vastgedraaid, is de spanrol gefixeerd.
De pijl geeft de draairichting van de krukas aan tijdens het gelijktijdig vastdraaien van de borgbout.

Wanneer er olielekkage optreedt bij de borgbout, kan die er helemaal uitgedraaid worden en kan de O-ring 9 x 13 vernieuwd worden. Bij vernieuwing van de dekselpakking (kurk) is het aan te bevelen ook een dunne laag goede silicone afdichtpasta (Elring Dirko HT rood) te gebruiken.

TIP. Bij montage van de deksel eerst de borgbout los-vast zetten (centreren) en dan de deksel bevestigingsmoeren aandraaien.

Nastellen kettingspanner elke 7.500 km.
Opheffen kettingspeling met borgbout.
De borgbout zit in de stalen afdekplaat, net boven de V-snaar van de poelie.

Ketting spannen

Draai de borgbout (slw13) linksom, circa een kwartslag los. De veer van de kettingspanner zal de eventuele speling corrigeren. De ketting krijgt nu speling als de krukas rechtsom wordt gedraaid. Draai de krukas langzaam linksom (ringsleutel slw32), zie de pijl op de poelie. Hierdoor wordt de ketting bij de rol ontspannen en kan de veerdruk van de rol de speling wegdrukken.

Draai dan, TIJDENS het linksom draaien van de krukas, gelijktijdig de borgbout rechtsom weer vast. De ketting is gespannen en de kettingspeling is nu nul.

Controleer de kettingspeling via het olievulgat, door de krukas linksom en rechtsom te verdraaien. De ketting moet direct reageren bij de krukasbeweging.

TIP. Bij groot onderhoud is het aan te bevelen om de aluminium spanrol met rubber loopvlak te vernieuwen. Als de rol niet tijdig wordt vervangen, kan deze voor grote motorschade zorgen doordat rubber deeltjes afbrokkelen en in de oliekanalen komen.

Motorschade door slecht rubber spanrol